Scenariusze zajęć 

 

Rok szkolny 2013/14

scenariusz  Zajęcia otwarte w klasie II z wykorzystaniem programu informacyjno-edukacyjnego „Mam kota na punkcie mleka”.  Temat: Jakie mleko daje czarna krowa? – skarby ukryte w mleku.prowadzący:  mgr Izabela Szymańska     Szkoła Podstawowa nr16 w Kaliszu

Rok szkolny 2012/13

scenariusz Nauczanie polisensoryczne w edukacji najmłodszych uczniów. Zajęcia otwarte w klasie I. Utrwalenie głoski i litery dz, dzi z wykorzystaniem różnych zmysłów.

prowadząca : mgr Jolanta Adamczyk   SP nr 8 w  Kaliszu

  

scenariusz

Zajęcia otwarte w klasie II

Majowa łąka i jej mieszkańcy. Wykorzystanie oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej.

prowadząca : mgr Danuta Trzepacz     SP nr 10 w Kaliszu

  krzyżówka  załączniki

 

scenariusz  Praca z dzieckiem 6-letnim w I klasie. Zajęcia otwarte w klasie I  „Mam 6 lat i potrafię”

prowadząca : mgr Małgorzata Kędzierska SP nr 16 w Kaliszu
 

Rok szkolny 2011/2012

Scenariusz Zajęcia otwarte w klasie I  Prowadzący: p. Agata Kopczyńska  S P nr 8 w Kaliszu

Matematyczno – ruchowe zabawy z wykorzystaniem przyborów: chusty animacyjnej, instrumentów muzycznych, piłki.

Rok szkolny 2010/2011

 Scenariusz Zajęcia otwarte w klasie II

Wykorzystanie gier i zabaw ruchowych w edukacji polonistycznej i matematycznej na przykładzie piłek „Edubal”.

Prowadzący : p. Hanna Majewska i  Jolanta Adamczyk S P nr 8 w Kaliszu

 Scenariusz  Zajęcia otwarte w klasie I wg. Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

–  prowadzący mgr Teresa Martyna S P nr 16 w Kaliszu

Scenariusz Zajęcia otwarte w klasie II POZNAJEMY PRACĘ STRAŻAKÓW

Prowadząca: mgr Iwona Paprzycka  S P  nr 18 w Kaliszu

Rok szkolny 2009/2010

 scenariusz zajęć zintegrowanych„Gry i zabawy edukacyjne z piłkami EDUBAL w klasie II -prowadzący: mgr Joanna Dembowa    S P nr 16 w Kaliszu 

scenariusz zajęć Otwarte zajęcia komputerowe w klasie I

Edytor grafiki Pai nt – korzystanie z poznanych terminów  informatycznych

Prowadzący: mgr Joanna Dembowa  S P nr 16 w Kaliszu 

 

Rok szkolny 2008/2009

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I

Temat  dnia : Święta  Bożego  Narodzenia  z „ Dziewczynką  z  zapałkami”.

prowadzący: mgr Elżbieta Pasik;  S P nr 12 w Kaliszu

ROK SZKOLNY 2006/2007

1.Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III "Polska- jej piękno i historia"  mgr Ilona Ozimek,            S P nr 10  w Kaliszu

ROK SZKOLNY 2005/2006

1.Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I Doskonalę swoje zmysły mgr Agnieszka Taczała  S P nr 8 w Kaliszu (Różnicowanie wymagań edukacyjnych)

2.Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III. "Bezpieczne ferie zimowe" mgr Katarzyna  Majewska S P nr 15 w Kaliszu

3.Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II. "Dbamy o bezpieczeństwo" mgr Iwona Miśkiewicz        S P nr 1 w Kaliszu  

4. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III. "Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych z zastosowaniem wyrażeń dwumianowanych" (Różnicowanie wymagań edukacyjnych)                       mgr Ewa Pisula   S P nr 5 w Kaliszu

 

ROK SZKOLNY  2004/2005
 1.Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III "Woda jest źródłem życia
mgr Nina Czerniak  SP S Nazaretanek 


2.  Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. II " Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata"
mgr Monika Mencel 
SP nr 11 w Kaliszu
3. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie łączonej II i III
"Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia" ,
mgr Katarzyna Sibińska, SP nr 23 w Kaliszu


4. Scenariusz warsztatów plastycznych  "WYKORZYSTANIE NIEKONWENCJONALNYCH
MATERIAŁÓW PRZY REALIZACJI PRZEDSTAWIEŃ I DEKORACJI SZKOLNYCH" 

mgr Bogusława Kowalczyk ; MDK w KaliszuROK SZKOLNY  2003/2004

1. Zajęcia otwarte w klasie II
„Zabawy z Szewczykiem Dratewką”  mgr Elżbieta Biłogoń S P nr 18 w Kaliszu


2. Zajęcia otwarte w klasie II "Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej" 
mgr Joanna Dembowa S P nr 16 w Kaliszu
3. Zajęcia otwarte w klasie III "Co to jest powietrze?"
mgr Justyna Czubak S P nr 17 w Kaliszu
4.Zajęcia otwarte w klasie II  "W świecie bajki i baśni "
mgr Dorota Wypych S P nr 7 w Kaliszu
5. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II  Czy wszystkie ptaki zimują w kraju?
Ze szczególnym uwzględnieniem gier dydaktycznych w edukacji matematycznej.
mgr Ilona Bogiel ,   mgr Irena Stachowiak , mgr Hanna Majewska
6. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III.
Waluta krajów europejskich obliczenia pieniężne
-  mgr  Teresa Martyna SP. nr 16 w Kaliszu
7. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I .
Nasze ulubione zabawy zimowe.
-mgr Beata Raciniewska SP. nr 22 w Kaliszu
8. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I . Hodujemy rybki Lucyna Łukomska
Irena Treska Agnieszka Prętczyńska  Agata Bijak
9. Scenariusz imprezy szkolnej dla klas III pt." Witamy wiosnę"
SP nr 9 mgr Jolanta Nogaj
10. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I Temat :
Zwyczaje i tradycje Wielkanocne Prowadząca: mgr Renata Ossowska

11. Scenariusz inscenizacji : "Co można zobaczyć w Danii " 
mgr Joanna Dembowa mgr Teresa Martyna SP nr 16